Savunmadaki milli başarı sağlık sektörüne taşınacak

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde yakaladığı başarının, sağlık sektörüne de taşınması ve medikal ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi amacıyla, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği tarafından yürütülen Medikal İhtisas OSB kurma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalara Ankara Üniversitesi de destek verirken, bölgenin Ankara Üniversitesi’nin sahip olduğu alanlardan birinde kurulması planlanıyor. Kurulacak bölgede medikal sektörü firmalarının yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri de faaliyet gösterecek.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Fatin Dağçınar, medikal sektörünün en az savunma sanayisi kadar stratejik bir alan olduğunu belirterek, projeyle sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının bir arada olmasını hedeflediklerini dile getirdi. Dağçınar, “Kurmayı düşündüğümüz Medikal İhtisas OSB’de sadece firmalar değil, üniversiteler de olacak.

Üniversitelerin medikal alanla ilgili faaliyet yürüten bölümleriyle eğitim ve araştırma hastanelerinin uygulama merkezleri, onaylanmış kuruluşlar, akredite olmuş laboratuvar ve test merkezlerinin yanı sıra ortak üretim alanları bulunacak” diye konuştu.

Sektörde ortak üretim alanlarının önem taşıdığını belirten Dağçınar, “Bu alanda kurulacak OSB’mizde akademisyenlerin, sağlık profesyonellerinin tasarladıkları ürün ve projeleri firmalarla bir araya getireceği teknoloji transfer ofislerinin olması, prototipleme merkezimizde üretilen ürünlerin gerekli testleri yapıldıktan sonra klinik çalışmalarının gerçekleşebileceği ortamların hazırlanması, çıkan ürünlerin belgelendirilmesi, fikri ve sınai haklarının korunması ve seri üretime geçilmesi, yurt içi ve dışına satışının OSB’mizdeki uzman ofisler tarafından yapılmasının desteklenmesini de planlıyoruz” diye konuştu.

Bölgede en az 250 firma toplanacak

Söz konusu proje fikrinin uzun zamandır çeşitli kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldığını söyleyen Dağçınar, “Biz burada (Medikal İhtisas OSB) sadece Ankara değil, Türkiye’den tüm medikal firmaları görmeyi istiyoruz” diye konuştu. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi çatısı altında 120 firma bulunduğunu dile getiren Dağçınar, kurulması planlanan OSB’ye yaklaşık 100 firmanın daha başvuru yapabileceğini, böylelikle bölgede en az 250 kadar firmanın toplanmasını öngördüklerini bildirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x