Türkiye’nin İnanç ve Dindarlık Raporu Yayınlandı: Ne Kadar Dindarız, Allah İnancımız Var mı?

‘Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık’ raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye’de yaşayanların dindarlık ve Allah inançları konusundaki tutumları hakkında çarpıcı bilgiler veriyor.

Detaylar içerikte!

Kaynak: https://nsp.marmara.edu.tr/dosya/nsp/…

21 Mart’ta Dr. Öğretim Üyesi Zübeyir Nişancı’nın “Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu yayımlandı. Rapor, Türkiye’de yaşayanların dindarlık ve Allah inançları konusundaki tutumlarını ve bunların coğrafi dağılımı konusunda çeşitli bilgiler veriyor.

Yayınlanan rapor TİDA’nın Aralık 2021 ile Mayıs 2022 tarihleri arasındaki bulguların özetini sunuyor. Rapor 35 ilin kır ve kent nüfusu orantısal olarak dikkate alınarak 18 yaş ve üzeri 1942 kişiden toplanan verilerle hazırlandı.

Raporda en önemli parametreler cinsiyet, yaş grupları, eğitim seviyesi, yerleşim yerleri ve coğrafi bölgelerin farklılığı oldu. Rapora göre Türkiye genelinde dini inanç ve tutumlarının yaygınlık seviyesi sosyal gruplara ve bölgelere göre değişiyor.

Henüz ilk rapor olduğu için önceki yıllar ile kıyaslama imkanı olmasa da rapordaki bilgiler oldukça ilgi çekici. Araştırmaya göre Türkiye’de Allah’a inananların oranı yüzde 94.

Bunlar ise iki kısımdan oluşuyor. “Allah’ın var olduğunu biliyorum ve bu konuda hiçbir şüphem yok” diyenlerin oranı yüzde 85,7 çıkarken “Bazı şüphelerim olmakla birlikte Allah’a inandığımı hissediyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 8,6 oldu. Allah inancı olmayanlar ise yüzde 5,7 çıktı. “Allah’a inanmıyorum ama bence doğaüstü bir güç” var diyenlerin oranı ise 1.7 oldu.

Allah’a inanmayanların oranı gençlerde ve eğitimli kesimde daha yüksek çıktı.

Raporda Allah’a inanmayanların oranı yaş ve eğitim seviyesine göre değiştiği bulgusu öne çıkıyor. Araştırmaya göre Allah’a inanmayanların oranı genç yaşlarda daha yüksek. 18-24 yaş grubundakilerin yüzde 11’i Allah’a inanmıyorken bu oran 25-34 yaşında grubunda ise yüzde 6.

Eğitim seviyesi arttıkça Allah’a inanmayan sayısı azalıyor.

Araştırma Allah’a inanmayanların oranının eğitim arttıkça yükseldiğini ortaya çıkarıyor. Yüksek lisans ya da doktora mezunlarının yüzde 18’i Allah’a inanmıyorken üniversite mezunlarında bu oran yüzde 7; lise ve ortaokul mezunlarında ise yüzde 3. Üniversite öğrencilerinin yüzde 13’ü de Allah’a inanmıyor.

Rapora göre Türkiye’de halkın yüzde 62’si kendisini dindar olarak görüyor. “Ne dindarım ne değilim” diyenlerin oranı yüzde 24 olurken “dindar değilim” diyenler yüzde 14 çıktı.

İstanbul’da 10 kişiden 1’i Allah’a inanmıyor.

Allah’a inanmayanların en yüksek olduğu bölge yüzde 11 ile Ege bölgesiyken bu oran İstanbul’da yüzde 10. Akdeniz’de ise yüzde 7.

Namaz kılmayanların oranı yüksek.

Araştırmaya göre “sık sık” ya da “her zaman” namaz kılanların oranı yüzde 39. “Ara sıra” diyenler yüzde 20. “Nadiren” ya da “hiçbir zaman” diyenler ise yüzde 41. Bu bulgulara göre namaz kılmayanların oranı kılanların oranından çok az farkla daha yüksek.

Ramazan ayında oruç tutma oranı yüksek.

Ramazan’da oruç tutanların oranı ise namaz kılanların oranına çok daha yüksek. Halkın yüzde 75’i “sık sık” veya “her zaman” oruç tutarken yüzde 9 “ara sıra” oruç tutuyor. Yüzde 16 ise bu soruya “nadiren” ya da “hiçbir zaman” yanıtını veriyor.

Araştırmada laiklikle ilgili sorulara ilginç yanıtlar geldi. Cevaplar Türkiye’de İslami düşüncenin yaygınlığı sorusunu gündeme getirdi.

Rapora göre “Anayasadaki hiçbir madde Kur’an ile çelişmemelidir” ifadesine katılanların oranı yüzde 47 çıktı; buna katılmayanların oranı ise yüzde 33 oldu. “Devletin dini bir kimliği olması gerektiğini düşünüyorum” ifadesine katılanların oranı ise yüzde 38’de kaldı. Katılımcıların yüzde 47’si bu ifadeye katılmadıklarını belirtti.

Araştırma katılımcıların kimlikleri ve kendilerini nasıl tanımladıkları konusunda önemli bulgular içeriyor.

Yapılan ankette halkın yüzde 80’i kendini Müslüman olarak tanımlarken ikinci sırada yüzde 55 ile milliyetçilik geliyor.

Dindarlık ve laiklik kimlik derecesi eşit: yüzde 52.

“İslamcı” ve “Atatürkçü” kimliklerinin ikisine de yakınlık duyma yüzde 53 çıktı. “Dindar” ve “Laik” kimliklere yakınlık oranı ise yüzde 52 oldu. Kendini sağcı olarak tanımlayanların oranı yüzde 36 çıkarken solcu olarak tanımlayanların oranı yüzde 22 çıktı. Kendini alevi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 9.

Araştırma cinsiyet bazında da çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Araştırmaya göre Türkiye genelinde ‘Evin reisi erkektir’ fikrine katılanların oranı yüzde 40 çıkarken katılmayanların oranı % 47.

Araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre daha fazla laiklik taraftarı. Kadınların çoğunluğı “devletin dini bir kimliği olması gerektiğine” inanmıyor.

Siz araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir